Jump to content
Sign in to follow this  
LuckyLuke15

Pravda o střelách vzduch-vzduch / PLŘS

Recommended Posts

Toto je "podpisový topic" sloužící jako petice a podpisový arch.

 

Účelem akce je přesvědčit redakci časopisu L+K, aby byl zveřejněn článek, který by popisoval vývoj, vlastnosti, omezení, výkony apod. nejvýznamnějších A2A střel od 50. let do současnosti, což asi vydá na menší seriál. Samozřejmě předpokládám, že redakce se vyhne používání nevěrohodných zdrojů. Také není nutné pouštět se do politicky ošemetných srovnání. Zcela postačí syrové údaje, laskavý čtenář již jistě sám vyvodí patřičné závěry. Vzhledem k tomu, že redakce má dozajista dostatek svých článků a námětů na ně, bude vhodné zahájit menší "petiční akci", kterou provizorně nazývám jménem "Pravda o PLŘS"

 

Po dostatečně velkém množství "podpisů" (cca 100) či po uplynutí lhůty (odhadem v polovině srpna nebo začátkem září - podle ohlasu) vytvořím předběžný text emailu, který bude zaslán redakci spolu s odkazem na tento podpisový topic. Tento bude předložen a proběhne přibližně 1 - 2 týdenní lhůta na připomínkování textu. Závěrečný text bude po uplynutí této lhůty předložen k hlasování (opět cca 1 - 2 týdny) a bude-li schválen, odešlu ho redakci.

 

Uvědomuji si zdlouhavost celého postupu, ale snad jen takto bude zaručena co největší demokratičnost a co největší spoluúčast všech.

 

Svůj "podpis" vyjádřete prosím formulací: "Já, <Váš login> dne <aktuální datum> vyjadřuji svůj souhlas s iniciativou Pravda o PLŘS "

 

Děkuji všem za Váš čas a všem podepsaným za Váš příspěvek objasnění skutečného stavu věci.

 

 

Lucky Luke

 

 

 

 

 

 

Já, LuckyLuke15 dne 22. července 2010 vyjadřuji svůj souhlas s iniciativou Pravda o PLŘS.

Edited by LuckyLuke15

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, Privacy Policy, and We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..